Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A

                         

 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej jest kontynuatorem tradycji kulturalnej od 1907 r, tj. od otwarcia Domu Ludowego w Ciechanowie, na którego otwarcie Maria Konopnicka napisała wiersz, a jego pierwsze strofy brzmią:

"Otwieram dom, królewski dom,
runiczną laską cudu
niech wejdzie tu w promieniach zórz,
mojego dusza ludu"

Po II Wojnie Światowej Dom Kultury odrodził się dopiero w 1947 roku jako placówka afiliowana przy Związkach Zawodowych. Zajmował się  organizacją kursów dla analfabetów, prelekcjami oraz spotkaniami z lektorami. W 1954 roku został przejęty przez powiatową Radę Narodową i przemianowany w Powiatowy Dom Kultury. po powołaniu PDK zaczęła się dopiero działalność kulturalna. Zaczęto prowadzić zespoły amatorskie: teatralne, taneczne, recytatorskie, muzyczne.
Po przeniesieniu siedziby placówki do obecnego budynku / 1966rok / zorganizowano zajęcia dla dzieci, młodzieĹźy i dorosłych w sekcjach: teatralnej, plastycznej, tanecznej, fotograficznej, modelarskiej. Otwarto klubokawiarnię.
Po reformie administracyjnej kraju w 1976 roku PDK został przemianowany na Wojewódzki Dom Kultury. W tym okresie główny nacisk połoĹźony został na pomoc metodyczną placówkom kultury z terenu województwa ciechanowskiego oraz rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki upowszechnia kulturę w zakresie filmu, teatru, sztuk plastycznych, śpiewu, tańca współczesnego i ludowego, muzyki i śpiewu chóralnego. WaĹźną dziedziną działalności jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczym dająca moĹźliwość pierwszej prezentacji i rozwoju.

Centrum realizuje programy ministerialne w zakresie:

 • ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ginące zawody,
 • talenty (Fundusz Sztuka Młodych).
 • Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki współpracuje  z wieloma  Stowarzyszeniami Twórczymi

W zakresie sztuk plastycznych PCKiSz zajmuje się udostępnianiem i popularyzacją współczesnych sztuk plastycznych: malarstwa, rzeĹşby, grafiki. Po połączeniu Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych od 1 stycznia 2001 roku za ten obszar działalności odpowiada Dział Sztuki . Od 7 stycznia 2012 r. dotychczasowa GALERIA C  została przemianowana na GALERIĘ im. BOLESŁAWA BIEGASA.
Głównym zadaniem jakie spoczywa na Galerii im. Bolesława Biegasa  jest prezentacja osiągnięć sztuki polskiej i światowej,  a takĹźe a moĹźe przede wszystkim  edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki .
W galerii prezentowane są róĹźne rodzaje sztuki jak: malarstwo , rzeĹşba, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna i inne. Dotychczas goszczeni byli tacy artyści jak jak: Hasior, Starowieyski, Duda-Gracz, Zin, Fałat, Wilkoń, Biegas.
Społeczność Ciechanowa miała niebywałą okazję podziwiać prace najsłynniejszych, jak chociażby: Topor, Warhol, Miro, Christo, Clave.
Powierzchnia wystawiennicza galerii: dł.12.2m,  szer.7m, wys.2,7m.

WaĹźniejsze imprezy:

 • MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE "KUPALNOCKA"
 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY "DIONIZJE"
 • KONCERT NOWOROCZNY " GALA "
 • FESTIWALE SZTUKI
 • CIECHANOWSKIE SPOTKANIA Z BLUESEM
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O LAUR OPINA"
 • POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEĹťOWEJ
 • POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ

PCKiSz otrzymało duĹźe dotacje ze Ĺşródeł centralnych

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, w poszukiwaniu funduszy ze Ĺşródeł centralnych, przygotowało i złoĹźyło na przełomie 2011/2012 aĹź osiem samodzielnych wniosków: trzy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cztery do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz jeden do Muzeum Historii Polski w Warszawie.  Niektóre złoĹźone oferty juĹź zostały bowiem rozpatrzone i PCKiSz otrzymało następujące dotacje celowe:

1.Z MKiDN - w ramach PO „infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i multimedialnego do celów edukacyjnych – PCKiSz otrzymało 126.000,00 zł (plus wkład własny 24.000,00 zł), co oznacza, Ĺźe na w/w zadanie będzie przeznaczone 150.000,00 zł)
2. Dwie oferty MKiDN na organizację imprez cyklicznych złoĹźone w ramach PO „edukacja kulturalna” czekają jeszcze na ponowne rozpatrzenie, po złoĹźeniu odwołania przez PCKiSz. Obydwie oferty juĹź otrzymały pozytywną opinię ekspertów. Decyzja ma zapaść do połowy kwietnia.
3. PISF wysoko ocenił aĹź trzy 9 z czterech  złoĹźonych wniosków PCKiSz w Ciechanowie:

 • na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego - PCKiSz otrzymało 5.000,00 zł plus wkład własny 2.000,00 zł na przystosowanie kina dla potrzeb osób niepełnosprawnych i załoĹźenie klimatyzacji  w kabinie projekcyjnej (wymóg przy cyfryzacji) – PCKiSz otrzymało 20.000,00 zł plus konieczny wkład własny 21.000,00 zł
 • na cyfryzację kina i zakup niezbędnych urządzeń do projekcji filmowych w technice  3D (trójwymiarowej) - PCKiSz otrzymało 175.000,00 zł (uzupełnienie zadania wymaga ok. 220.000,00 zł. Dokładne koszty po stronie PCKiSz będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na cyfryzację oraz zakup urządzeń peryferyjnych dla kin z techniką 3D).

Jest to ogromny sukces pracowników PCKiSz w Ciechanowie. Jednak aby wykorzystać pozyskane fundusze czeka PCKiSz w br. wiele pracy. Konieczne będą inwestycje, przetargi na poszczególne zadania celowe, pozyskanie wkładów własnych. PCKiSz ma nadzieję, Ĺźe wesprze go w tych przedsięwzięciach organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE - ETAP PIERWSZY DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE POĹťYCZKI, W KWOCIE 171.054.00 ZŁ.

PCKiSz w 2014 roku  było beneficjentem

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego -Edukacja i upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet III Filmowe Inicjatywy Lokalne zadanie "W dobrym kinie" oraz PISF i Filmoteki Narodowej programu organizacji przedsięwzięć upowszechniajacych kulturę filmową - wsparcie dyskusyjnych klubów filmowych

Nowe dotacje dla kina

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, w poszukiwaniu funduszy ze Ĺşródeł centralnych, przygotowało i złoĹźyło na przełomie 2012/2013 pięć samodzielnych wniosków: trzy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz dwa do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie (PISF). Wnioski zostały juĹź w Warszawie rozpatrzone.
Pozytywnie wnioski ocenił tylko PISF, który przyznał dla PCKiSz w Ciechanowie dotacje celowe:

- na modernizację kina w ramach programu „e-Kino”(wymiana oświetlenia w holu Kina oraz głośników basowych, zakup telebimu informacyjnego, mikrofonów dla potrzeb DKF, neonu oraz unowocześnienie sprzedaĹźy biletów – 97.000,00 zł (konieczny jednak wkład własny 34.000,00 zł).

- na reaktywowany w 2012 r. Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach programu „BliĹźej kultury poprzez film” - 10.000,00 zł (wkład własny 7.178,40 zł)

Natomiast wszystkie trzy wnioski PCKiSz złoĹźone do MKiDN nie otrzymały w tym roku wymagalnej ilości punktów, kwalifikujących je do otrzymania dotacji. Do wymagalnego progu zabrakło od 4 do 8 punktów na 100 moĹźliwych.

Warto przypomnieć, Ĺźe w ubr. Centrum Kultury otrzymało z MKiDN 126.000,00 zł, a takĹźe 155 tys. zł z PISF (razem 281 tys. zł). Dzięki temu PCKiSz ma dziś nowy sprzęt akustyczny, oświetleniowy i multimedialny oraz nowoczesne kino (cyfryzacja, 2D i 3D). Zakupy te wsparł w ubr. – na wkład własny - organizator PCKiSz, czyli Starostwo Powiatowe, kwotą 231 tys. zł. PCKiSz ma nadzieję, Ĺźe i w tym roku Starostwo Powiatowe w Ciechanowie nie pozwoli przepaść przyznanych dla PCKiSz dotacji – zwłaszcza, Ĺźe na wkład własny potrzebna jest niewielka kwota – 41,2 tys. zł.

 

PCKiSz w 2015roku  było  beneficjentem

  Programu współpracy przy organizacji przedsięwzięć upowszechniających  kulturę filmową w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, realizowanego przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Filmoteki Narodowej.

 CYKLE FILMOWE: KINO SENIORA, KINO OSOBLIWOŚCI, KINO Z DOKUMENTEM, KINO KOBIET DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ I FILMOTEKI NARODOWEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UPOWSZECHNIAJĄCEGO KULTURĘ FILMOWĄ W SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH

DZIAŁALNOŚĆ DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO DOFINANSOWANA JEST PRZEZ POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ I FILMOTEKĘ NARODOWĄ W  RAMACH WSPIERANIA DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH. 

 

PCKiSz w 2016 roku było beneficjentem

I. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego
1. Infrastruktura domów kultury – zadanie: „Remont i wyposaĹźenia Pracowni Muzycznej i małej sali teatralno-koncertowej”
2. Edukacja kulturalna – zadania: „I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Urszuli Rzeczkowskiej” i „Spacerownik po Ciechanowie”

II. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu :
1. Filmowe Inicjatywy Lokalne – zadanie: „Obchody 50-lecia Kina Łydynia”
2. Modernizacja Kin – „Uruchomienie drugiej sali kinowej Kina Łydynia”

III. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Filmoteki Narodowej – zadanie: „Działalność DKF i Cykle filmowe”


(Info PCKiSz)