Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A

Związek Literatów na Mazowszu (ZLM), z siedzibą w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, jest nową, niezaleĹźną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. we wnętrzach Muzeum Pozytywizmu w podciechanowskiej GołotczyĹşnie (gdzie ostatnie swoje 30 lat Ĺźycia spędził Aleksander Świętochowski, został pochowany i istnieje jego muzeum), a zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 6 listopada 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej (ma własny KRS, Regon, NIP, konto) zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich (CO ZLP).
Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu był odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie. Powołało go 15 pisarzy – członków załoĹźycieli. Z CO ZLP weszli do ZLM prawie wszyscy. Obecnie ZLM liczy 27 członków, są w nim nowi ludzie pióra z Ciechanowa, Przasnysza, Płońska, Warszawy i innych miejscowości (jeden z członków, dr Tadeusz Witkowski, mieszka w USA). W skład Zarządu ZLM wchodzą: dr Teresa Kaczorowska, Ciechanów – prezes, Artur Rojek, Warszawa– wiceprezes, Stanisław Kęsik, Ciechanów - skarbnik, Marek Piotrowski, Warszawa – sekretarz, Krzysztof Turowiecki, Przasnysz – członek). Komisję Rewizyjną stanowią: BoĹźenna Beata Parzuchowska, Sławomir Zdun, Wiktor Golubski, a Sąd KoleĹźeński - Tadeusz Witkowski, Alfred Borkowski, Stefan Chojnowski.
Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu ZLM, które odbyło się 28 listopada 2009 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, przyjęto na podstawie Statutu, ambitny plan działania.
Związek Literatów na Mazowszu postanowił kontynuować tradycje CO ZLP (który przestał istnieć). Co roku ZLM współorganizuje więc znane juĹź nie tylko w Polsce i regionie kolejne edycje duĹźych imprez literackich:
Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (co roku w marcu-kwietniu),
Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju),
Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu),
Ciechanowskie Jesienie Poezji (w paĹşdzierniku).
Wraz z innymi instytucjami oraz samorządami wszystkich szczebli ZLM współorganizuje równieĹź trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Opina” (Ciechanów-Opinogóra), „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna), „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk), a ostatnio takĹźe Mazowiecki Konkurs Literacki (Przasnysz).
Związek Literatów organizuje takĹźe i prowadzi promocje nowych książek, spotkania z pisarzami, jubileuszowe benefisy. Stara się włączać w twórczy ruch literacki w regionie i kraju - uczestniczy w wielu imprezach literackich, nie tylko w Polsce. Prowadzi takĹźe szeroką działalność wydawniczą. Kontynuuje wydawanie ukazującego się od 1999 r. lat periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” oraz publikuje książki - autorskie i zbiorowe - co roku po 7-10 tytułów, co jest duĹźym sukcesem przy liczbie 27 członków. Za najlepszą książkę co roku przyznawana jest od dziewięciu lat statuetka Złote Pióro. Prowadzi własną stronę internetową www.zlmaz.pl.
Ciechanowscy literaci od kilkunastu lat zaznaczyli juĹź trwale swoją obecność na Płn. Mazowszu - jako organizacja silna, kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Są one na Płn. Mazowszu wyjątkowe, bo na tej Ziemi urodzili się lub mieszkali, przebywali i tworzyli Zygmunt Krasiński i Aleksander Świętochowski (są ich groby i muzea), Maciej Kazimierz Sarbiewski, Stefan Ĺťeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołębiowski, a nawet przez trzy i pół roku (1886-89) zamieszkiwała młoda guwernantka Maria Skłodowska, która jeszcze wtedy pisała wiersze (Szczuki, były powiat ciechanowski, dziś makowski). Dzięki tym tradycjom oraz organizowanym imprezom literaci Ziemi Ciechanowskiej dorobili się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, aktywnie współpracują z wieloma instytucjami kultury, szkołami, samorządami, organizacjami społecznymi. Takim duĹźym ostatnim wspólnym przedsięwzięciem jest festiwal literacko-naukowy, zainicjowany w 2005 r. – Międzynarodowe Dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, który zaowocował 3 stycznia 2007 r. zarejestrowaniem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (moĹźna go nazwać dzieckiem CO ZLP). Academia ma swoją siedzibę w zabytkowej plebanii w Sarbiewie, rodzinnej wsi „polskiego Horacego”, którego wskrzeszenie z niepamięci jest głównym zadaniem AES (więcej na www.sarbiewski.eu).
Szczęściem dla środowiska pisarzy Płn. Mazowsza są nie tylko duĹźe tradycje literackie, ale takĹźe funkcjonowanie dwóch waĹźnych literackich muzeów biograficznych: Romantyzmu w Opinogórze oraz Pozytywizmu w GołotczyĹşnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Centrów Kultury: w Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu, z którymi literaci blisko współpracują. Wagę literatury doceniają takĹźe władze lokalne i wojewódzkie, wspierając projekty, bywając na imprezach, fundując nagrody.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”

Za największy sukces literaci z Płn. Mazowsza uwaĹźają swój periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Ukazują się one od 1999 r. Do 2009 r. rocznik ten był wydawany przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, a od dwóch lat - przez Związek Literatów na Mazowszu. Zeszyty sponsorowane są od początku przez Prezydenta Miasta Ciechanów, a od kilku lat wspierane takĹźe przez Starostwo Ciechanowskie oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego.
KaĹźdy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” ma swój tytuł, temat wiodący, ISBN i ISSN. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest twórczości konkretnego pisarza, przewaĹźnie związanego z Północnym Mazowszem. Periodyk na początku był niepozorny, liczył 120 stron, obecnie – nawet ponad 300. Do tej pory pismo było poświęcone A. Mickiewiczowi, C.K. Norwidowi, Z. Krasińskiemu, W. Gombrowiczowi, K.I. Gałczyńskiemu. M.K. Sarbiewskiemu, H. Sienkiewiczowi, S. Ĺťeromskiemu, A. Świętochowskiemu, przyjaĹşni J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, M. Konopnickiej, M. Skłodowskiej-Curie.
Dotychczas ukazało się 13 numerów „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Oto ich tytuły: Pierwszy lot (1999), Z przełomu tysiącleci (2000), Piętno Norwida (2001), Powiew Romantyzmu (2002), W zaczarowanej doroĹźce (2003), Niosąc pamięć (2004), Chrześcijański Horacy z Mazowsza (2005), Tropami Henryka Sienkiewicza (2006), Ĺťeromski na salonach (2007), Z Posłem Prawdy (2008), Przyjaźń dwóch wieszczów (2009), Nie rzucim ziemi… (2010), Córka mazowieckich równin (2011).
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” trafiają do kilkudziesięciu najwaĹźniejszych bibliotek w Polsce, są teĹź sprzedawane w księgarniach na Płn. Mazowszu. Powoli stają się znane nie tylko w kraju, gdyĹź prezentują twórczość zarówno własnego środowiska literackiego, jak teĹź wielu pisarzy z kraju i z zagranicy. Redaktorem naczelnym periodyku jest od początku dr Teresa Kaczorowska. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” stały się juĹź trwałą wartością kultury, nie tylko na Mazowszu.
Z pewnością dzięki szerokiej działalności Związkowi Literatów na Mazowszu oraz jego periodykowi - głos niesiony z romantycznego i bogatego kulturowo Płn. Mazowsza jest bardziej donośny. 

Więcej o poczynaniach literatów moĹźna dowiedzieć się na ich stronie – www.zlmaz.pl