2015.03.02
SUKCES RECYTATOREK W ŁOMŻY

Członkinie Koła Recytatorskiego PCKiSz Adrianna Betlińska i Anna Maria Król wróciły w miniony weekend z nagrodami z Łomży.  Odbywał się tam IX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej ...

2015.03.02
BENEFIS WIESŁAWA LEWANDOWSKIEGO I WYSTAWA "PIĘKNO KOBIETY W MALARSTWIE"

Wiesław Lewandowski (ur. w 1935 r. w Grominie k. Pułtuska), absolwent LO w Pułtusku, Studium Nauczycielskiego w Warszawie, Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Pracował jako nauczyciel, milicjant. W 1990 r. odszedł na ...

2015.03.02
SHORT, SHORT WAVES I GRAND OFF W KAWIARNI!

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie zaprasza serdecznie do Kawiarni Artystycznej na bezpłatne pokazy filmów krótkometrażowych: „SZORTY '2015” oraz  Prelekcja  ...

2015.03.02
RECITAL "PIĘKNY ŚWIAT" STANISŁAWY CELIŃSKIEJ

Piękny jest świat wyobraźni Stanisławy Celińskiej. Nierozłącznie królują w nim Wiara, Nadzieja i Miłość. To nie tylko poezja i refleksja. Artystka na pewno nie zawiedzie widzów poszukujących humoru. ...

2015.03.02
INFORMATOR KULTURALNY - MARZEC'2015

Tu  możecie Państwo pobrać informator kulturalny PCKiSz na MARZEC'2015 r.

2012.10.04 15:54

Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Etap I

04.10.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>

 

25.09.2012 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Etap I >>>

 

Pliki do pobrania:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>
 • załączniki do SIWZ:
  • zał. Nr 1 >>> - formularz ofertowy
  • zał. Nr 1a >>> - oświadczenie o podwykonawcach
  • zał. Nr 2 >>> - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • zał. Nr 3 >>> - projekt umowy
  • zał. Nr 4 >>> - oświadczenie osoby fizycznej w zakresie ustalonym w art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy
  • zał. Nr 5 >>> - wykaz co najmniej trzech robót budowlanych polegających na dociepleniu lub termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • zał. Nr 6 >>> - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
   szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami
  • zał. Nr 7 >>> - specyfikacja wykonania i odbioru robót
  • zał. Nr 8 >>> - przedmiar
  • zał. Nr 9 >>> - kosztorys ofertowy  „Ślepy”
  • zał. Nr 10 >>> - oświadczenie,  że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu   zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa  uprawnienia
  • zał. Nr 11 - projekt budowlany:

 

 


facebook

kalendarium


Marzec 2015
NdPn WtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Newsletter

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.